top of page

Viddjá LD Startklass

2020-08-16

Viddjá blev tilldelad titeln LD Startklass efter tre uppflytts-rundor på 171,5p, 170p och 162p!

bottom of page